Opptak og innhold for sendinger mai 2022

I mai utforsket vi hvordan du kan implementere og bruke elementene som en del av din spirituelle praksis. Oppnå mer balanse og dybde i din daglige praksis ved å være mer bevisst på elementene.

Månedens meditasjon: «Koble deg til elementene»:

Månedens handout:

Bønn til elementene:

Sendinger i mai måned: