Booking veiledning med Ragna

Inkludert i ditt medlemskap har du en 60 minutters veiledning med meg. Dette er et av dine medlemsgoder, men er selvsagt helt frivillig. Her har du en lenke hvor du kan booke din veiledning. Her har jeg lagt inn tilgjengelige tidspunkt.